Logo Portisa

Circulair bouwen

van prefab badkamers

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is al lange tijd de tendens en zal zelfs vanaf 2020 verplicht zijn in ons land. Het bouwen op een duurzame manier is veel beter voor de natuur en het milieu. Er wordt dan ook al zolang men duurzaam bouwt, gebruik gemaakt van duurzame materialen. Deze materialen zijn veel minder belastend voor het milieu en gaan veel langer mee dan de minder of geen duurzame materialen.

Portisa gaat al een lange tijd mee met deze tendens. Wij ontwikkelen, bouwen en leveren dan ook al geruime tijd duurzame prefab badkamers voor ieder willekeurig project.

Enkele voorbeelden van onze duurzaamheidsmaatregelen;
- Het gebruik van ledverlichting of spaarlampen
- Het plaatsen van waterbesparende kranen en douches
- Vloerverwarming
- Glas en keramische tegels, of tegels van natuursteen
- Goede ventilatiemogelijkheden, eventueel een ventilatiesysteem
- Geen gebruik van kunststof wanden

Bouw slim, bouw met Portisa

Bouw slim, bouw met Portisa

Circulaire economie

Onze huidige economie is een ‘wegwerp’ economie. Alles wat of dat ontwikkeld en gebouwd wordt, wordt gebruikt tot het op is en wordt vervolgens weggegooid. Hetgeen wat wordt ontwikkeld en/of gebouwd bestaat bovendien ook nog eens uit schadelijke stoffen, welke zeer slecht zijn voor natuur en milieu. Die gevaarlijke stoffen komen in het milieu terecht en daarbij raken onze grondstoffen op. Dat moet veranderen want alle grondstoffen die we nodig hebben waar het om bouwen gaat, zijn eindig. Er is geen oneindige voorraad aan grondstoffen.

De circulaire economie neemt een voorbeeld aan moeder natuur. Daar bestaat namelijk geen afval. Dit betekent dat producten al vanaf het ontwerp anders gemaakt worden. Bijvoorbeeld een telefoon, of televisie waarvan de onderdelen zijn te hergebruiken. Door demontage kan ervoor gezorgd worden dat materialen oneindig hergebruikt kunnen worden. Dat is waar de circulaire economie in essentie omdraait.

In een circulaire economie staat het sluiten van kringlopen dus centraal. Het betekent simpelweg dat producten, materialen en grondstoffen zo lang mogelijk hun waarde behouden. En dat kan alleen mogelijk worden gemaakt wanneer de componenten waaruit een product bestaat, weer met gemak in- of uit elkaar kunnen worden gehaald en opnieuw worden gebruikt.

Wat is circulair bouwen?

Heel kort gezegd, gaat circulair bouwen over de herbruikbaarheid van gebouwen, bouwelementen en bouwmaterialen. Alles wat her te gebruiken is, en dat is veel meer dan men weet, wordt hoogwaardig ingezet. Op deze unieke manier van bouwen, kan uitputting van belangrijke grondstoffen worden voorkomen.

Circulair bouwen betekent ook, dat materialen en grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt, en deze maximaal te kunnen hergebruiken. Als men volledig circulair zou gaan bouwen, dan zou er helemaal niets verloren gaan. Oneindig hergebruik van bestaande materialen, producten en grondstoffen.

Circulair bouwen is een belangrijk onderdeel van de circulaire economie. In de circulaire economie gaat het om slim gebruik maken van grondstoffen, goederen en producten zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden, dit is een gesloten kringloop.

En dat is de toekomst: Circulair bouwen.
Afval bestaat niet. Portisa draagt haar steentje bij!

Bouw slim, bouw met Portisa

Bouw slim, bouw met Portisa

Portisa bouwt zoveel als mogelijk circulair

Onze prefab badkamers worden zoveel mogelijk op een circulaire manier gebouwd. Dit realiseren wij door:

- De badkamer te ontwerpen en te bouwen op een manier dat deze in zijn geheel uit ieder willekeurig gebouw gehaald kan worden
- Wij gebruiken voor de bouw van onze prefab badkamers materialen met een lage milieubelasting
- We gebruiken zoveel mogelijk materialen die na de gebruiksfase hergebruikt kunnen worden
- Wij refurbishen onze badkamers na hun eerste leven, zodat ze opnieuw kunnen worden gebruikt in andere projecten
- Wij gebruiken tijdens de bouw van onze badkamers geen overbodige materialen die slecht zijn voor het milieu
- Panelen en componenten worden altijd hergebruikt in een nieuw casco voor nieuwe badkamers, met uiteraard vrije indelingsmogelijkheden voor de klant
- Omdat alles prefab gemaakt wordt, is er op de bouwplaats nauwelijks restafval

Adres

Kaatsbaan 10
4209 AD Schelluinen
Nederland
Tel. 0031 (0)183- 64 05 21
Mail: info@portisa.eu

Op de hoogte blijven?

    @ 2022 Portisa - Privacy VerklaringAlgemene voorwaarden
    crossmenu